Fitnesa kluba “TORNADO” iekšējās kārtības noteikumi

Fitnesa kluba Tornado iekšējās kārtības noteikumi
Apstiprināts jaunajā redakcijā 13.04.24.

Iegādājoties fitnesa kluba abonementu, klients piekrīt sporta kluba iekšējās kārtības noteikumiem.

Visa personas informācija, kas tiek sniegta klubam, iegādājoties abonementu un aizpildot reģistrācijas lapu, tiks izmantota tikai kluba datu apstrādes un klientu informēšanas nolūkiem, tā netiks izplatīta vai nodota tālāk trešajām personām.

Parakstot klienta reģistrācijas lapu, klients piekrīt personas datu apstrādei –  fitnesa klubs ir tiesīgs apstrādāt, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt klienta personas datus, tai skaitā vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, šādiem mērķiem – līguma noslēgšanai un izpildei, klienta reģistrācijai un  identificēšanai, apmeklējot klubu,  mārketinga kampaņām un iekšējās statistikas apkopošanai,  saziņas nodrošināšanai starp fitnesa klubu un klientu.

 1. Iegādātais abonements ir paredzēts lietošanai vienai personai, nodot to citām personām aizliegts.
 2. Abonementa īpašniekam ir tiesības:
  Izmantot fitnesa kluba pamatpakalpojumus (trenažieru zāles apmeklējums, grupu nodarbības treneru vadībā, ģērbtuves un pirts kompleksu) bez papildus samaksas, viens apmeklējums – trīs stundas  dienā :

  1. Abonementa izmantošanai paredzētajos laikos:
   • dienas abonements – no 12:00-17:00 (ienākot no 12:00 un uzturēties līdz 17:00 (iespējams noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku), brīvdienās bez ierobežojuma);
   • pilna laika apmeklējums – jebkurā laikā (iespējams noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku), viens apmeklējums dienā;
   • nepilna laika apmeklējums – no 7:00-17:00 un no 20:00-22:00 (iespējams noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku), viens apmeklējums dienā, brīvdienās bez ierobežojuma;
   • 10x apmeklējumu karte – 10 reizes – derīguma termiņš ir 3 mēneši
   • dāvanu kartes ir iespējams iegādāties sākot no 5.00 EUR – derīguma termiņš ir 3 mēneši
  2. Trenažieru zāli, bez papildus maksas saņemot:
   • trenažieru zāles iepazīšanu – vingrinājuma tehnikas demonstrējums un paskaidrojums, ja klients vēlas;
   • minimālas konsultācijas patstāvīgiem klientiem.
  3. Grupu nodarbību zāles:
   grupu nodarbību kavēšana vairāk par 10 minūtēm ir bīstama Jūsu veselībai, tāpēc treneris var liegt Jums piedalīties nodarbībā;

   • nav atļauts patstāvīgi pielietot individuālu horeogrāfiju un brīvos svarus bez atbilstošas trenera atļaujas grupu nodarbību laikā;
   • lai izvairītos no traumām un veselības traucējumiem, iesakām noklausīties instruktāžu un apmeklēt nodarbības, kas atbilst Jūsu fiziskās sagatavotības līmenim;
   • vietu rezervēšana sporta zālē ir aizliegta;
   • grupu nodarbības zāles individuāls apmeklējums atļauts tikai trenera uzraudzībā;
   • uz nodarbībām, kur noteikta iepriekšēja pieteikšanās kluba administrācijā, pa telefonu 26001433 vai reģistrējoties kluba mājas lapā, ja klients nav veicis savlaicīgu pierakstu, tad vieta nodarbībā netiek garantēta;
   • viena kluba apmeklējuma reizē atļauts apmeklēt tikai 1 grupu nodarbību pēc izvēles;
   • grupu nodarbība var tikt atcelta 3h pirms tās sākuma, ja nav sasniegts minimālais pieraksts (4 cilvēki). Tie, kuri ir pierakstījušies uz nodarbību, tiks informēti par izmaiņām un būs iespēja doties un kādu no tajā laika posmā notiekošajām nodarbībām;
  4. Bez maksas, uz nodarbību laiku, saņemt lietošanā vidēja izmēra skapīti un glabāt tajā personīgās mantas.
 3. Par atsevišķu samaksu izmantot papildus pakalpojumus saskaņā ar noteiktu cenrādi:
  1. privātais (individuālais) treniņš – iepriekš saskaņota nodarbība, kuras laikā treneris palīdz, trenē, vada klienta treniņu nodarbību veltot uzmanību tikai vienam klientam, treniņš tiek reģistrēts fitnesa kluba reģistratūrā.
  2. iegādāties preces sporta bārā, izmantot solārija pakalpojumus, dvieļu īri un citus kluba pakalpojumus;
  3. kluba apmeklējums ārpus sava abonementa darbības laika – 5,50 -EUR.
 4. Klients var iesaldēt (apturēt) iegādāto abonementu ar  sekojošiem nosacījumiem:
  1. abonementa iesaldēšanas maksa ir 8,- EUR;
  2. abonementa iesaldēšanas maksimālais termiņš ir 1 mēnesis (10x apmeklējumu abonementi netiek iesaldēti);
  3. abonements tiek pagarināts TIKAI iegādājoties jaunu abonementu (neizmantotais abonementa termiņš tiek pieskaitīts klāt jaunajam abonementam);
  4. abonementu ar atpakaļ ejošu datumu nav iespējams iesaldēt;
  5. ja abonements netiek pagarināts pēc apturēšanas perioda beigām, neizmantotais abonementa darbības termiņš netiek kompensēts:
  6. abonementu ar ikmēneša abonēšanas maksājumu ir iespēja iesaldēt trīs reizes gada laikā un iesaldēšanas termiņš kopsummā nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.
  7. Līgumus, kuri ir terminēti, nav iespējams iesaldēt.
 5. Trenažieru zālē patstāvīgi atļauts nodarboties no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuāla trenera vadībā, vai ar fitnesa kluba vadības atļauju (pēc vecāku rakstiska iesnieguma saņemšanas).
  !!!  Bērniem nav atļauts atrasties kopā ar vecākiem grupu nodarbību laikā, nodarboties arī vecāku klātbūtnē, izņemot kluba trenera – individuālā treniņa ietvaros.
  !!!  Bērni līdz 14 g.v. var apmeklēt TIKAI grupu nodarbības trenera vadībā (ar vecāku rakstisku atļauju)
  !!!  Bērni no 14–16 g.v. var apmeklēt fitnesa klubu patstāvīgi tikai ar vecāku rakstisku atļauju
 6. Ierodoties klubā, klientam jāuzrāda un jānodod (ķīlā pret skapīša atslēdziņu) kluba klienta karte, ko klientam obligāti jāiegādājas izveidojot abonementu, lai kļūtu par kluba biedru. Ja klientam nav kartes, kluba personāls ir tiesīgs klientu klubā neielaist.
 7. Maksa par magnētisko karti netiek ieskaitīta abonementa maksā, magnētiskās kartes nozaudēšanas, zādzības, bojājuma (t.sk. Klienta paviršas lietošanas) gadījumā klients atkārtoti sedz magnētiskās kartes vērtību un saņem jaunu karti.
 8. Kartes jāizmanto tikai tam paredzētam nolūkam – apmeklējuma reģistrēšanai. Kartes nedrīkst tikt lauztas, locītas, glabātas īpaši augstās vai zemas temperatūrās, magnētisko lauku iedarbībā – magnēti, mobilie telefoni, vai kā fiziski deformētas. Ja šie nosacījumi nav ievēroti, fitnesa klubs neuzņemas atbildību par kartes darbību un klients sedz tās vērtību, lai atjaunotu abonementu.
 9. Aizliegts smēķēt, nodarboties un atrasties sporta kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī.
 10. Aizliegts sporta kluba telpās izplatīt un/vai veikt jebkāda veida produktu vai pakalpojumu tirdzniecību.
 11. Ja klients atrodas reibuma stāvoklī, kluba darbinieki ir tiesīgi neielaist viņu kluba telpās.
 12. Apmeklējot fitnesa klubu, klientam ir jāievēro vispārpieņemtās uzvedības normas. Ir aizliegts trokšņot vai kā citādi traucēt citiem klientiem vai kluba personālam. Nav pieļaujama uzvedība, kas aizskar var pazemo citus klientus vai kluba personālu, lamu vārdu izmantošana, kā arī vulgāra un nepiedienīga uzvedība.
 13. Aizliegts fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus kluba telpās; kopēt un pavairot fitnesa kluba izdotos materiālus (aprakstus u.c.) bez kluba vadības rakstiskas atļaujas.
 14. Kluba teritorijā ir aizliegts veikt aptaujas un aģitāciju (tai skaitā politisko), uzmākties citiem klientiem vai kluba personālam ar pakalpojumiem, precēm vai lūgumiem.
 15. Klientam ir jāizmanto telpas, sporta inventārs vai aprīkojums, kas pieder klubam vai atrodas kluba teritorijā, veidā, kas atbilst to izmantošanas mērķim un atbilstoši noteikumiem, kā arī no kluba personāla saņemtajiem norādījumiem. Ir aizliegts izmantot kluba aprīkojumu un inventāru jebkādā citā veidā, kāds nav norādīts lietošanas instrukcijās un noteikumos. Klientam ir saudzīgi un piesardzīgi jālieto kluba sporta inventārs un aprīkojums, kā arī saudzīgi jāizturas pret jebkādu citu kluba mantu. Konstatējot jebkādus sporta inventāra vai aprīkojuma, lūdzam griezties pie trenera vai kluba administrācijā.
 16. Pabeidzot treniņu trenažieru zālē vai grupu nodarbību, jānoliek atpakaļ sporta inventāru vai aprīkojumu speciāli tam paredzētajā vietā. Kluba sporta inventārs vai aprīkojums pēc tā lietošanas ir jāatstāj sākuma stāvoklī (tai skaitā ir jānoņem svars no stieņa), kā arī pēc treniņa trenažieru zālē vai grupu nodarbības ir jānotīra visas aprīkojuma virsmas ar salvetēm un ar speciālu tam paredzēto līdzekli, kas ir pieejams klubā.
 17. Privātos (individuālos) treniņus sporta klubā atļauts vadīt tikai fitnesa kluba treneriem (personālam), kluba klientiem nav atļauts pašiem vadīt privātos treniņus.
 18. Aizliegts lauzt, demolēt un citādi bojāt fitnesa kluba inventāru, iekārtas un telpas.
 19. Klientam ir aizliegts jebkādā veidā patvaļīgi lietot tehnisko aprīkojumu, kas pieder klubam vai atrodas kluba teritorijā, tai skaitā: ieslēgt, izslēgt, regulēt un citādi mainīt audio un video tehnikas, kondicionieru un cita tehniskā aprīkojuma iestatījumus. Ja tiek konstatēti jebkādi bojājumi vai traucējumi tehniskā aprīkojuma darbībā, Klientam ir jāvēršas kluba administrācijā.
 20. Kluba koplietošanas telpās darbojas video novērošana (paredzēta kluba un personāla drošībai).
 21. Klients ir personīgi atbildīgs par personiskajām mantām, sporta klubs neuzņemas materiālo atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām, un autostāvvietā atstāto automašīnu.
 22. Fitnesa kluba klientam patstāvīgi jāseko līdzi savam veselības stāvoklim un laicīgi jāinformē personāls, ja pasliktinās pašsajūta.
 23. Rekomendējam pirms nodarbību uzsākšanas konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja Jums ir bijušas sirds, asinsvadu slimības, muguras, locītavu traumas, citas nopietnas saslimšanas vai jūs neesat pārliecināts par savu veselības stāvokli.
 24. Ja treniņa gaitā Jums parādās nepatīkamas sāpes vai “galvas reiboņi”, diskomforta sajūta, nekavējoties pārtrauciet nodarbību un vēršaties pie trenera, vai palīdzības kluba reģistratūrā.
 25. Fitnesa klubs neatbild par klienta veselības stāvokli.
 26. Klients ir tiesīgs griezties pie kluba personāla pēc palīdzības sliktas pašsajūtas, traumu vai citos gadījumos, kā arī lūgt izsaukt kvalificētu medicīnisko personālu.
 27. Klients ir tiesīgs rakstiski (uz e-pastu: info@tornado.lv)
  griezties pie sporta kluba vadības ieteikumu vai pretenziju gadījumā.
 28. Uzturoties fitnesa kluba telpās, jāvalkā piemēroti apģērbi un maiņas apavi – slēgti sporta apavi nodarbību un trenažieru zālēs, maiņas apavi dušas telpās un saunu kompleksā.
 29. Nav atļauts veikt personīgās higiēnas procedūras fitnesa kluba ģērbtuvēs, dušās un saunu kompleksā, izmantojot dažādus palīglīdzekļus, piemēram, kafijas biezumus, skūšanās piederumus u.c.
 30. Apmeklējot saunu kompleksu, zem sevis vienmēr ir jāpaklāj dvielis un jāizmanto atbilstošs apģērbs (peldkostīms, peldbikses vai dvielis).
 31. Aizliegts atstāt, aizejot prom no kluba, personīgās mantas bezmaksas skapītī – atslēga pēc nodarbībām jānodod kluba reģistratūrā.
 32. Lūdzam ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos klientus, tādēļ kluba telpās aizliegts trenēties bez sporta apaviem, kāpt uz trenažieriem tam neparedzētās vietās, atrasties sporta zālēs bez krekla, skūties ģērbtuvēs.
 33. Aizliegts ievest klubā jebkādus dzīvniekus.
 34. Fitnesa kluba vadībai ir tiesības veikt izmaiņas nodarbību sarakstā, cenrādī, iekšējās kārtības noteikumos,darba laikā,  par to savlaicīgi brīdinot klientus.
 35. Klients var iekļūt fitnesa klubā tikai kluba darba laikā, kas norādīts kluba mājas lapā, turklāt iekļūt klubā var ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms tā slēgšanas.
 36. Fitnesa klubs ir tiesīgs atteikt klientam pagarināt abonementu, nepaskaidrojot iemeslu.
 37. Ja tiek pārkāpti kluba iekšējās kārtības noteikumi, tad personālam ir tiesības likt klientam pamest kluba telpas un teritoriju.

Noteikumi ir saistoši visiem kluba klientiem